samenwerken
vanuit verbinding

Iedereen werkt het liefst soepel, efficiënt en prettig met elkaar samen. En dat lukt vaak best goed, en soms ook wat minder. Met de Openblik Methode leer je hoe jij ervoor kunt zorgen dat het allemaal net wat soepeler loopt. Hoe?

De Openblik Methode helpt je via humor en improvisatie bewust te worden van je eigen (onbewust) gedrag. Het is een actieve training waarin je wordt uitgedaagd met gedrag en houding te experimenteren zodat je ontdekt welke benadering voor jou tot het beste resultaat leidt.

Met meer gedragsbewustzijn gaat alles net even wat soepeler. Het stelt je in staat elke interactie met een open blik te benaderen waardoor je meer vanuit verbinding gaat samenwerken. Het helpt beter naar elkaar te luisteren en meer ruimte te geven voor elkaars inbreng.

Met de Openblik Methode haal je meer uit jezelf en de mensen om je heen.

Een anders-dan-andere methode

Een anders-dan-andere methode

De methode onderscheidt zich doordat je samen met andere deelnemers zelf actief aan de slag gaat met improvisatieoefeningen. De natuurgetrouwe interacties die in het spel ontstaan maken gedragspatronen zichtbaar. Je ziet jezelf als het ware door de ogen van een ander en ervaart aan den lijve wat het effect van je gedrag is op je omgeving. Dit stelt je in staat daarin bewustere keuzes te maken.

De Openblik Methode helpt je iedere interactie met een open blik te benaderen. Dit geeft ruimte om ideeën uit te wisselen en legt de focus op de mogelijkheden. Zo ontstaan nieuwe inzichten en kan op een prettige manier efficiënt worden samengewerkt.

Wat leer je concreet?
  • Inzicht krijgen in het eigen gedrag en het effect ervan op anderen.
  • Bewustworden van je lichaamstaal en harmoniseren van je non-verbale communicatie.
  • Opbouwend communiceren en aandachtig luisteren.
  • Omgaan met verandering en onzekerheid.

Voor iedereen in de organisatie

Voor iedereen in de organisatie

De Openblik Methode is organisatiebreed inzetbaar, dus op elk niveau binnen de organisatie. Hoe meer mensen de training doen, hoe groter het effect. Vooral wanneer zowel teams als leidinggevenden de training volgen.

Waarvoor kun je de Openblik Methode inzetten?
  • Verbeteren van samenwerking en werksfeer.
  • Verbeteren van communicatie met cliënten en relaties.
  • Effectiever vergaderen en overleggen.
  • Versoepelen van veranderingsprocessen.
  • Bevorderen van inbreng en creativiteit.
  • Zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling.

Individuele feedback en begeleiding

Individuele feedback en begeleiding

De Openblik Methode onderscheidt zich ook door het werken in kleine groepen met een sterk individueel leerproces. Waarbij iedereen aan bod komt en iedereen persoonlijke feedback krijgt. Een kleine groep zorgt voor een veilige omgeving waarin deelnemers zich durven laten zien en durven experimenteren met gedrag.